Polityka prywatności i regulamin

1. Polityka Prywatności serwisu kto-dzwonil.net
2. Administrator strony kto-dzwonil.net nie zbiera żadnych danych osobowych swoich klientów ani żadnych osób trzecich.
3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
5. Strona internetowa kto-dzwonil.net wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie kto-dzwonil.net nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
6. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
7. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej kto-dzwonil.net, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Zarządca strony internetowej kto-dzwonil.net zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
10. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie kto-dzwonil.net
11. Cena zakupu pakietu dostępu to 30,75 zł z vat. Zakup możliwy jest przez wysłanie sms. Cena jednostkowa 1 sprawdzenia to 31 groszy z vat
12. Obsługę płatności w serwisie prowadzi firma Adconnect Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa KRS 0000725198, REGON 369802050, NIP 5272844973